Politiek en burger

Over het algemeen ben ik niet actief over politiek. Ik mag graag discussiëren over allerlei politieke zaken in binnen en buitenland, maar daadwerkelijk iets doen, nee. Toch, een enkele keer, laat ik mij gaan. Zoals dit jaar. Wat was er aan de hand?

Ik woon in Utrecht tegenover een plantsoentje in de Vogelenbuurt. Dit is een van de weinige stukjes groen in Utrecht, waar zomers nogal eens mensen gezellig zitten te praten of te spelen. Naast dit plantsoentje langs het Zwartewater ligt een stukje groen, dat tot voor kort een hondentoilet was. Vroeger was dat geen probleem, er lag een parkeerplaats met wat bomen, nu echter staat daar een appartementencomplex en de mensen, die aan de waterkant wonen zullen dat hondentoilet niet plezierig hebben gevonden. Wat ik mij heel goed kan voorstellen.

Er kwamen klachten en de gemeente Utrecht besloot in al haar wijsheid het hondentoilet te verplaatsen. Waarheen? Natuurlijk, naar het plantsoentje. Dat plantsoentje was Verboden voor Honden, bordjes bij de toegangen tot het plantsoen, maar geen hondenbezitter, die zich hieraan stoorde. Van handhaving heb ik nooit iets gemerkt. Niet zo’n probleem, want de meeste hondenbezitters zorgden er wel voor, dat er geen kwalijk riekende hopen achterbleven.

Toen ik begin dit jaar via een bezorgde bewoner hoorde over de verplaatsing van het hondentoilet besloot ik actief te worden. Ik zit ook wel eens in dat plantsoen, precies daar, waar sinds enkele dagen nu het Hondentoilet is gesitueerd. Ik heb in totaal 3 emails verzonden met allereerst de vraag: Waarom? Hierop heb ik uitleg gekregen, en ik kon die uitleg billijken. De bewoners van het nieuwe complex keken vanaf hun balkon keken recht in de hondenpoep, en ik kan mij voorstellen, dat er niet altijd een plezierige geur hing. Vervolgens nog eens in de virtuele pen geklommen, en enkele alternatieven aangewezen:

In het wijkgroenplan Utrecht N-O mis ik de ideeën over de verplaatsing van het hondentoilet langs Zwartewater. Wellicht hoort dit niet thuis in dit Wijkgroenplan, desondanks wil ik dit toch nogmaals onder de aandacht brengen.

Ik heb begrepen, dat gemeente Utrecht van plan is het hondentoilet Zwartewater te verplaatsen naar het parkje achter de molen aan de Gruttersdijk. Ik begrijp de reden, en ik kan de reden zelfs billijken. Toch lijkt mij dit geen goed idee. Mag ik op wat alternatieven wijzen?

Op een steenworp afstand het grasveldje wat wordt ingesloten tussen de Draaiweg, de Troelstralaan en de Notenslaan, bij de containers voor het gescheiden afval. Dit stukje ligt verder van de bewoning af dan het huidige hondentoilet afligt van het laatste huis aan het Zwartewater, nr. 9, van voor de bouw van het appartementencomplex: ook ligt het verder weg van het appartementen complex. Indien dit toch nog steeds niet acceptabel is, dan wijs ik graag naar het veld westelijk langs de Talmalaan voor het bedrijvencentrum Artificial Industry? Dit ligt iets verder weg, maar als voormalig hondenbezitter kan ik u verzekeren, dan honden het helemaal geen probleem vinden om een eindje verder te lopen, integendeel.

Ik wijs op deze alternatieven in de nabije omgeving, omdat het parkje bij de Molen langs de Gruttersdijk vooral ‘s zomers voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt; de door mij genoemde alternatieve plekken worden dit beslist niet. Ik hoop, dat u deze alternatieven onder de aandacht van de beslissingnemers wilt brengen. Indien ik dit zelf zou moeten doen, dan graag info bij wie ik hiervoor terecht kan.

Ik kreeg een keurig antwoord terug, van een persoon, geen automatisch standaard antwoord. Hierin werd verteld, dat er vele protesten omtrent dit besluit was gevallen en dat de besluitvorming hierover nu aan de politiek werd gegund. In juni verscheen een plan onder mijn aandacht over allerlei wijzigingen over groenvoorzieningen in Utrecht, ook in het gebied, waar ons Hondentoilet ligt. Nogmaals geschreven en gevraagd, waarom ik niets over dit Hondentoilet las. Ik kreeg wederom een antwoord, waarin mijn werd verteld, dat deze voorgenomen verplaatsing niet paste in de schaal, waarop deze stadsbrede planning voor was bedoeld. Dat kan, klinkt redelijk.

Vandaag vroeg mijn vrouw of ik wist, waarom er allerlei dingen in ons plantsoentje gebeurde. Ik had geen idee en ging eens kijken. Ik zag een nieuw geplaatst houten hekwerk en een nieuw bordje: Hondentoilet…

Terug naar huis ben ik op het Internet gaan zoeken naar informatie over dit gebeuren, en ik vond al snel een digitale copy van een brief over de verhuizing, gedateerd 22 aug jl. Daarin werd vermeld, dat men toch het besloten het hondentoilet te verplaatsen naar het plantsoentje. De verhuizing zou in de week van 29 augustus worden uitgevoerd. Men had besloten niet eerder dit nieuws te vermelden wegens de vakantieperiode met de gedachte, dat veel mensen weg zouden zijn en het nieuws niet gelezen zou worden. Een week voor de verhuizing dus werd het nieuws kenbaar gemaakt.

Nu heb ik dus een hondentoilet op 10 meter van mijn voordeur. De buren idem. Het hondentoilet is precies in de hoek van het plantsoen geplaatst. Het licht nu niet meer 3 meter van het appartementencomplex af, maar 10 meter…  In de brief van de gemeente werd nog vermeld, dat er extra toezicht zou komen. Ik heb mijn twijfels over het nut en de effectiviteit hiervan. Er werd ook vermeld, dat de hondenpoep opruimer daar wekelijks zou schoonmaken, en dat deze locatie o.a. is uitgekozen, omdat deze machine gemakkelijk bij deze plek kan komen. Dat laatste vraag ik mij werkelijk af. Ik heb die machine wel eens gezien, het is een uit de kluiten gewassen scootmobiel, die misschien, misschien, wel over de 2 wandelbruggetjes het plantsoen kan oprijden, maar ik betwijfel dat. De kans op beschadiging van de bruggetjes is reëel. De enige andere toegang is achter langs de Molen aan de Adelaarsstraat, en die toegang wordt nogal eens geblokkeerd door daar geparkeerde auto’s.

Al met al een slechte beurt van de gemeente. Slechte informatie aan bewoners, niet ingaan op de bezwaren van diezelfde bewoners, geen (toegezegde) verklaring over de reden van deze besluitvorming. Dit laatste vind ik schrijnend: misschien is er wel een goede reden, waarom de aangedragen alternatieve locaties niet geschikt zijn. Deze voldoen echter aan alle eisen, die de gemeente Utrecht stelt aan de locatie van een hondentoilet. Het is een voorbeeld van een symbool oplossing: we laten zien dat we iets doen, maar we vragen ons niet af, of wat we doen nu zo effectief is.

Wordt vervolgd, hoop ik.

Advertisements

1 Comment

Filed under Diversen, Nederlands

One response to “Politiek en burger

  1. Ron

    Utrecht, de stad waar Aleid Wolfsen de burgemeester is.
    Als je even afwacht krijg je misschien een nederig excuus van hem 😦
    http://lnq.me/Y7ThfE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s