De toekomst, hoopvol of deprimerend?

Ik ben actief op verschillende fora en raakte in een discussie verzeild over onze toekomst. Daar ontstond een aardige mail-wisseling tussen mij en een ‘opponent’: ik zie de toekomst optimistisch, hij ziet de toekomst somberder in. Hier een klein stukje:

Stelling:

Mijn geloof in de techniek was ook heel sterk, en ik dacht problemen bestaan niet, alleen maar oplossingen.
Om een lang verhaal kort te maken bekijk de onderstaande links maar is.

http://www.boerderij.nl/404/Goed-nieuws-en-slec…
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&lang…

Zou graag willen weten hoe u dit ziet?

Reactie:

‘Mijn geloof in de techniek was ook heel sterk,..’
Maar dan leest u niet goed wat ik zeg: ik geloof in het probleemoplossend vermogen van mensen, dat gaat niet alleen over technisch vernuft. Is wel heel belangrijk, m.i. Echter, problemen, ook problemen als onze leefomgeving vernietigen, worden pas aangepakt, als het echt niet meer anders kan. De her-bossing in Japan bijvoorbeeld kwam pas tot stand nadat enkele leiders inzagen, dat de voortgaande ontbossing desastreuze consequenties had. Vervolgens duurde het nog enkele decennia voordat het succes van de her-bossing zichtbaar werd. Intussen hadden talloze mensen al te maken met de soms desastreuze gevolgen van de ontbossing.
Gaat dit altijd goed? Nee. Indien U echt geïnteresseerd bent in hoe maatschappijen omgaan met ‘rampen’, inclusief de vernietiging van hun leefomgeving, dan kan ik het boek Colapse van Jared Diamond aanbevelen. Hier worden maatschappijen uit heden en verleden beschreven, die met dergelijke scenario’s te maken kregen. Sommige maatschappijen overleefden, andere faalden.

Jevons Paradox: misschien is dat wel zo, maar u moet dit een trapje hoger bezien: het gaat niet om een specifieke energiebron of grondstof, dat veranderd door de tijd. Duizenden jaren geleden was mankracht onze energiebron. Langzamerhand kwamen daar dierkracht, (ossen en paarden), waterkracht en windkracht(zeilen en molens) bij. Het energiegebruik nam toe, mogelijk om redenen die Jevons beschreef, ik weet daar te weinig van. Gebaseerd op alleen menskracht zouden we nooit de energie kunnen produceren, die 2000 jaar geleden nodig was om een maatschappij draaiende te houden. Vijfhonderd jaar geleden was er zoveel energie nodig, dat de ‘geavanceerde’ energieproductie uit het jaar 0 dat nooit zou kunnen opbrengen. Vandaag de dag gebruiken wij zoveel energie, de bronnen uit het jaar 1500 zouden dit nooit aankunnen.
Idem voor het gebruik van grondstoffen en het produceren van voedsel.

Theoretisch hebben we alleen energie en willekeurig welke materie dan ook nodig, daarmee kunnen we alles bereiken en produceren wat we nodig hebben. (Bijna) ongelimiteerde energie krijgen we van onze zon. Materie is meer dan genoeg op onze aarde, en een beetje verder, in ons zonnestelsel aanwezig.
Is dat vandaag genoeg? Nee, transmutatie(het omzetten van materie naar willekeurig welk materiaal dan ook) is alleen in theorie mogelijk. Is het zeker, dat we de toekomst aankunnen en overleven? Nee, ook dat niet, zie voornoemd boek Collapse.

Onze toekomstverwachtingen zijn echter altijd gebaseerd op onze hedendaagse kijk op de wereld, ook daar zijn veel voorbeelden van terug te vinden in de geschiedenis. Wij kunnen ons gewoonweg niet voorstellen, wat de toekomst ons brengen zal.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Diversen, Nederlands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s